Mua ban buoi tan trieu BƯỞI DA XANH RUỘT ĐỎ - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUÊ HƯƠNG TÂN TRIỀU

BƯỞI DA XANH RUỘT ĐỎ - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUÊ HƯƠNG TÂN TRIỀU

BƯỞI DA XANH RUỘT ĐỎ - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUÊ HƯƠNG TÂN TRIỀU

BƯỞI DA XANH RUỘT ĐỎ - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUÊ HƯƠNG TÂN TRIỀU

BƯỞI DA XANH RUỘT ĐỎ - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUÊ HƯƠNG TÂN TRIỀU

BƯỞI DA XANH RUỘT ĐỎ - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUÊ HƯƠNG TÂN TRIỀU
BƯỞI DA XANH RUỘT ĐỎ - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUÊ HƯƠNG TÂN TRIỀU

BƯỞI DA XANH RUỘT ĐỎ

BƯỜI DA XANH RUỘT ĐỎ

BƯỜI DA XANH RUỘT ĐỎ

BƯỜI DA XANH RUỘT ĐỎ Tất cả các thành phần của bười đều có khả năng chữa bệnh. Lá bưởi dùng để trị những trứng do phong như đau đầu , viêm khớp; cùi bưởi chữa hen; múi bửi chữa... 100.000VNĐ

Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền: