Mua ban buoi tan trieu BƯỞI ĐƯỜNG CAO NÚM

BƯỞI ĐƯỜNG CAO NÚM

BƯỞI ĐƯỜNG CAO NÚM

BƯỞI ĐƯỜNG CAO NÚM

BƯỞI ĐƯỜNG CAO NÚM

BƯỞI ĐƯỜNG CAO NÚM
BƯỞI ĐƯỜNG CAO NÚM

BƯỞI ĐƯỜNG CAO NÚM

BƯỞI ĐƯỜNG CAO NÚM

BƯỞI ĐƯỜNG CAO NÚM

BƯỞI ĐƯỜNG CAO NÚM. Tất cả các thành phần của bười đều có khả năng chữa bệnh. Lá bưởi dùng để trị những trứng do phong như đau đầu , viêm khớp; cùi bưởi chữa hen; múi bửi chữa ... Liên hệ

Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền: