Mua ban buoi tan trieu BƯỞI ĐƯỜNG LÁ CAM

BƯỞI ĐƯỜNG LÁ CAM

BƯỞI ĐƯỜNG LÁ CAM

BƯỞI ĐƯỜNG LÁ CAM

BƯỞI ĐƯỜNG LÁ CAM

BƯỞI ĐƯỜNG LÁ CAM
BƯỞI ĐƯỜNG LÁ CAM

BƯỞI ĐƯỜNG LÁ CAM

BƯỞI ĐƯỜNG LÁ CAM

BƯỞI ĐƯỜNG LÁ CAM

BƯỞI ĐƯỜNG LÁ CAM Tất cả các thành phần của bười đều có khả năng chữa bệnh. Lá bưởi dùng để trị những trứng do phong như đau đầu , viêm khớp; cùi bưởi chữa hen; múi bửi chữa ... 99.000VNĐ

Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền: