Mua ban buoi tan trieu Giống bưởi

Giống bưởi

Giống bưởi

Giống bưởi

Giống bưởi

Giống bưởi
Giống bưởi

Bưởi Tân Triều

BƯỞI ĐƯỜNG CAO NÚM

BƯỞI ĐƯỜNG CAO NÚM

BƯỞI ĐƯỜNG CAO NÚM. Tất cả các thành phần của bười đều có khả năng chữa bệnh. Lá bưởi dùng để trị những trứng do phong như đau đầu , viêm khớp; cùi bưởi chữa hen; múi bửi chữa ... Liên hệ

BƯỞI ỔI

BƯỞI ỔI

BƯỞI ỔI Tất cả các thành phần của bười đều có khả năng chữa bệnh. Lá bưởi dùng để trị những trứng do phong như đau đầu , viêm khớp; cùi bưởi chữa hen; múi bửi chữa các chứng... Liên hệ

BƯỞI ĐƯỜNG LÁ CAM

BƯỞI ĐƯỜNG LÁ CAM

BƯỞI ĐƯỜNG LÁ CAM Tất cả các thành phần của bười đều có khả năng chữa bệnh. Lá bưởi dùng để trị những trứng do phong như đau đầu , viêm khớp; cùi bưởi chữa hen; múi bửi chữa ... 99.000VNĐ

Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền: